Mời xem các bài đăng trên Facebook MekongRice tháng 12/2017- phần 2

Châu Trần- 04/01/2018
MKR- Gồm loạt các bài:
1) Hậu bão số 16, hàng chục nghìn ha lúa đổ ngã, 38 căn nhà hư hỏng
2) Xuất khẩu gạo năm 2017: Vượt kỳ vọng
3) Hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ bền vững
4) Để nông nghiệp hữu cơ không chỉ dành cho người giàu
5) ĐBSCL, nhà máy điện gió và nhà máy nhiệt điện than
6) Hệ sinh thái Đồng Tháp Mười- Ngô Thế Vinh
7) Trồng lúa mì để làm tô mì Ramen thay cho trồng lúa ở Nhật
8) Cho chuyển nhượng đất trồng lúa có tái diễn ‘địa chủ – tá điền’?
Liên kết: http://mekongrice.byethost7.com/171200B.php
Website: http://mekongrice.byethost7.com/
PanPage: https://www.facebook.com/luagaomekong/
Trang phiếm: http://mekongrice.byethost7.com/index-ph.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s